کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 11 خرداد 1399
 
تلفن

بعثت صادقیه : 44253030

بعثت توحید : 44252525

بعثت پسرانه : 44232424

 

روابط عمومی:   4817

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  18 نفر
تعداد بازدید :  427724 نفر
فیلم های آموزشی مقطع یازدهم

توجه

* این لیست به‌روزرسانی می‌شود*

سال یازدهم: 


زیست:

(فصل 9 گفتار1)/دکتر شاملو:

 


ریاضیات:

(الگو و دنباله)/مهندس بشیرزاده:

             

 


(مجموعه و ضرب دکارتی)/مهندس بشیرزاده:

            


(تابع)/مهندس جاماسبی:

  


(لگاریتم)/مهندس جاماسبی:

  


(رسم توابع نمایی و لگاریتمی)/مهندس جاماسبی:

  


(لگاریتم)/مهندس بیات:


(اکسترمم نسبی)/مهندس بیات:

 


(تعیین علامت)/مهندس بیات:


(جایگشت)/مهندس آرین جاماسبی:

   


(حد و پیوستگی)/مهندس آرین جاماسبی:

       


(مثلثات)/استاد مرجانی:

  


(ریاضی انسانی فصل 3، تابع گویا و نمایی)/استاد اسلام:

  


هندسه:

(فصل اول درس دوم)/دکتر دولت آبادی:

 


(دایره)/مهندس بشیرزاده:

       


گسسته:

(قانون احتمال)/مهندس بشیرزاده:

             


 

فیزیک:

(مدار)/مهندس شهبازی:

                  


(مغناطیس و القاء)/مهندس شهبازی:

                   


(القای الکترومغناطیس)/مهندس شهبازی:

                 


(الکتریسیته ساکن و خازن)/مهندس مدرسه دوست:

                 


(مغناطیس)/استاد عزیزی:
     


(مدار الکتریکی)/مهندس شیرعلیزاده:
    


شیمی:

(غذای سالم)/مهندس حکاک:


(محاسبه دلتاH)/مهندس رسولی:
    


ادبیات:

(ادبیات انسانی)/استاد جعفری:

     


(ساختمان واژه)/استاد مهماندوستان:


(گروه اسمی)/استاد مهماندوستان:


(وابسته‌های وابسته)/استاد مهماندوستان:


(نقش کلمات)/استاد مهماندوستان:


معارف:


عربی:

(درس 1 یازدهم)/استاد کشاورز صدر:


زبان:


فلسفه:

(درس 1 تا 5)/استاد مدنی:
 


اقتصاد:

(فصل 1)/استاد مدنی:
 


بازدید: 1987