کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 11 خرداد 1399
 
تلفن

بعثت صادقیه : 44253030

بعثت توحید : 44252525

بعثت پسرانه : 44232424

 

روابط عمومی:   4817

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  28 نفر
تعداد بازدید :  427769 نفر
فیلم های آموزشی مقطع دوازدهم(کنکوری)

توجه

* این لیست به‌روزرسانی می‌شود*

سال دوازدهم(کنکوری): 


زیست:

(فصل 9 گفتار1)/دکتر شاملو:

 


(گیاهی فصل 6 دهم گفتار1و2)/دکتر آذر:

   


ریاضیات:

(مثلثات)/مهندس هامرزحسینی:

          


(قانون احتمال)/مهندس بشیرزاده:

             


(الگو و دنباله)/مهندس بشیرزاده:

             


(مجموعه و ضرب دکارتی)/مهندس بشیرزاده:

            


(تابع)/مهندس جاماسبی:

  


(لگاریتم)/مهندس جاماسبی:

  


(رسم توابع نمایی و لگاریتمی)/مهندس جاماسبی:

  


(بهینه سازی)/مهندس گلزاری:


(تابع درجه3 و هموگرافیک)/مهندس گلزاری:


(نکاتی در تست‌های رسم نمودار)/مهندس گلزاری:


(لگاریتم)/مهندس بیات:


(بهینه سازی)/مهندس بیات:


(اکسترمم نسبی)/مهندس بیات:

 


(تعیین علامت)/مهندس بیات:


(جایگشت)/مهندس آرین جاماسبی:

   


(حد و پیوستگی)/مهندس آرین جاماسبی:

       


(مثلثات)/استاد مرجانی:

  


(تابع)/استاد مرجانی:

       


(ریاضی انسانی فصل 3، تابع گویا و نمایی)/استاد اسلام:

  


هندسه:

(بردارها)/دکتر عزیزی:

    


(فصل اول درس دوم)/دکتر دولت آبادی:

 


(مقاطع مخروطی، تفکر تجسمی، بیضی)/مهندس گلزاری:

 


(مقاطع مخروطی، دایره)/مهندس گلزاری:

 


(دایره)/مهندس بشیرزاده:

       


گسسته:

(اصل لانه کبوتری)/دکتر عزیزی:


فیزیک:

(مدار)/مهندس شهبازی:

                  


(تداخل امواج)/مهندس شهبازی:

                  


(مغناطیس و القاء)/مهندس شهبازی:

                  


(فشار)/مهندس شهبازی:

                 


(القای الکترومغناطیس)/مهندس شهبازی:

                 


(کار و انرژی)/مهندس مدرسه دوست:
     


(الکتریسیته ساکن و خازن)/مهندس مدرسه دوست:

                 


(مغناطیس)/استاد عزیزی:
     


(مدار الکتریکی)/مهندس شیرعلیزاده:
    


شیمی:

(درصد جرمی،ppm،بازده‌درصدی،قانون‌آووگادرو)/مهندس حکاک:
     


(غذای سالم)/مهندس حکاک:


(تعادل شیمیایی)/مهندس رسولی:
     


(محاسبه دلتاH)/مهندس رسولی:
    


(غلظت-درصد جرمی)/مهندس رسولی:
    


ادبیات:

(ادبیات انسانی)/استاد جعفری:

     


(ساختمان واژه)/استاد مهماندوستان:


(گروه اسمی)/استاد مهماندوستان:


(وابسته‌های وابسته)/استاد مهماندوستان:


(نقش کلمات)/استاد مهماندوستان:


معارف:


عربی:

(معرفه و نکره)/استاد مهاجر:
 


(جمله بعد از اسم نکره)/استاد مهاجر:


(درس 1 یازدهم)/استاد کشاورز صدر:


زبان:


فلسفه:

(درس 1 تا 5)/استاد مدنی:
 


اقتصاد:

(فصل 1)/استاد مدنی:
 


بازدید: 4186