آفلاین کلاس‌های شب امتحانی
دهم

ریاضی

ریاضی دهم
دکتر آزاده

ریاضی دهم
مهندس بشیرزاده

ریاضی دهم
مهندس جاماسبی

 ریاضی دهم انسانی
استاد بحری

 ریاضی دهم
دکتر کرمی

 ریاضی دهم
استاد عیوض

فیزیک

فیزیک دهم
مهندس مدرسه دوست

فیزیک دهم
مهندس گندمی

شیمی

شیمی دهم
مهندس حکاک

شیمی دهم
مهندس رسولی

شیمی دهم
مهندس طهرانی

هندسه

هندسه دهم
مهندس بشیرزاده

هندسه دهم
استاد یوسفیان

زیست شناسی

زیست شناسی دهم
دکتر اکبری

زیست شناسی دهم

دکترحشم پیشه

جلسه اول

زیست شناسی دهم

دکترحشم پیشه

جلسه دوم

زیست شناسی دهم
دکتر آذر

  • No products in the cart.