آفلاین کلاس‌های شب امتحانی
دوازدهم

دین و زندگی

دین و زندگی دوازدهم
استاد صائلی

شیمی

شیمی دوازدهم
مهندس طهرانی

شیمی دوازدهم
مهندس حکاک

شیمی دوازدهم
مهندس رسولی

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق
استاد مدنی

فیزیک

فیزیک دوازدهم
مهندس گندمی

فیزیک دوازدهم
مهندس مدرسه دوست

ادبیات

ادبیات دوازدهم
استاد پازوکی

ادبیات انسانی دوازدهم
استاد جعفری

ادبیات دوازدهم – استاد جعفری

علوم و فنون ادبیات انسانی دوازدهم
استاد جعفری

جامعه شناسی

جامعه شناسی دوازدهم
استاد مختاری

عربی

عربی دوازدهم انسانی

استاد مهاجر

عربی دوازدهم 

استاد ترابی

عربی دوازدهم

استاد مهاجر

ریاضیات 

ریاضیات دوازدهم

مهندس گلزاری

ریاضی تجربی دوازدهم

مهندس بیات

ریاضی تجربی دوازدهم

مهندس جاماسبی

استاد عالی آذر
ریاضی تجربی دوازدهم

ریاضیات گسسته دوازدهم
مهندس بشیرزاده

ریاضی تجربی دوازدهم
مهندس بشیرزاده

استاد ترابی
ریاضی انسانی دوازدهم

مهندس گلزاری
حسابان  دوازدهم

مهندس جاماسبی
حسابان  دوازدهم

استاد عالی آذر
حسابان  دوازدهم

مهندس بشیرزاده
هندسه دوازدهم – قسمت 1

مهندس بشیرزاده
هندسه دوازدهم – قسمت 2

زیست شناسی

زیست شناسی دوازدهم

استاد حسین‌زاده

زیست شناسی دوازدهم

دکتر حشم پیشه 

زیست شناسی دوازدهم

دکتر آذر

زبان

شب امتحانی دوازدهم

زبان – استاد قیومی

(گرامر ، حل تمرین و نمونه سوال و ضرب المثل ها)

شب امتحانی دوازدهم 

زبان – استاد قیومی

(عنوان یابی و پاراگراف نویسی (نمونه سوال نهایی))

Cart
  • No products in the cart.