کارشناس ارشد فیزیک 

مشاور تحصیلی برتر کنکور در سال 89.

مدرس دانشگاه ، متخصص انتخاب رشته، هدایت تحصیلی و تحلیلگر تست‌های روانشناسی جهت شناخت دقیق داوطلب. 

14سال سابقه مشاوره تحصیلی و معاونت آموزشی در مدارس برتر و آموزشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها.

مشاور بیش از 20 رتبه دو رقمی و بیش از 100 رتبه سه رقمی، از سال 88 تاکنون.

 

مشاوره و برنامه ریزی

جلسه 1 – استاد اسدی

مشاوره و برنامه ریزی

جلسه 2 – استاد اسدی

هیچ محصول وجود ندارد