مدرس زیست شناسی کنکور

مدرس آموزشگاه ها و مدارس برتر کشور

 

جلسه اول کنکور زیست شناسی

جلسه 1 – استاد سواری

کنکور زیست شناسی

استاد سواری – پیش نیاز

کنکور زیست شناسی

جلسه 1 – دکتر سواری

زیست شناسی یازدهم

جلسه 1 – دکتر سواری

زیست شناسی دهم

جلسه 1 – استاد سواری

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد سواری (کنکور زیست شناسی 1403)

(کنکور زیست شناسی 1403) شنبه‌ها  ساعت 15:00 الی 18:15  تیر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس آنلاین

2,470,000 تومان2,900,000 تومان

کنکور زیست 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

9,300,000 تومان

زیست دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

زیست یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان