مدرس زیست شناسی کنکور

مدرس آموزشگاه ها و مدارس برتر کشور

 

جلسه اول کنکور زیست شناسی

جلسه 1 – استاد سواری

کنکور زیست شناسی

استاد سواری – پیش نیاز

کنکور زیست شناسی

جلسه 1 – دکتر سواری

زیست شناسی یازدهم

جلسه 1 – دکتر سواری

زیست شناسی دهم

جلسه 1 – استاد سواری

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد سواری (کنکور زیست شناسی 1404)

(کنکور زیست شناسی 1403) شنبه‌ها  ساعت 15:00 الی 18:15  تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

3,100,000 تومان4,100,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور زیست 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

9,300,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زیست دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

زیست یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند