مدرس و مولف کنکور

مدرسه برنامه تلوزیونی مسیر

موفقیت، کارنامه، امروز زندگی کن، …

مولف کتاب های انتشارات آینده سازان و کاگو، بیست …

عضو هیات موسسان اولین خانه تخصصی زبان و ادبیات عربی

عربی یازدهم

معرفه و نکره

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد شلالوند (عربی دوازدهم 1403)

استاد شلالوند (عربی دوازدهم 1403) عربی دوازدهم شنبه ها 15:00 الی 16:30 تیر ۱۴۰2 تا اردیبهشت ۱۴۰3 کلاس آنلاین 

1,015,000 تومان1,350,000 تومان

کنکور عربی انسانی 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

5,150,000 تومان

عربی دوازدهم 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

3,560,000 تومان