دانش آموخته رشته راهنمایی و مشاوره

نویسنده مقالات مختلف در حوزه روانشناسی

مولف کتاب های: یزدان نامه (دینی) و اصول راهنمایی و مشاوره در مدارس

مشاور و دبیر رسمی آموزش و پرورش

 

دین و زندگی دوازدهم

جلسه 1 – استاد یزدان پناه

دین و زندگی دوازدهم

جلسه 2 – استاد یزدان پناه

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد یزدان پناه (دین و زندگی دوازدهم 1403)

استاد یزدان پناه (دین و زندگی دوازدهم 1403) دین و زندگی 1403 سه شنبه ها ساعت 21:00 الی 22:30 تیر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس

1,015,000 تومان1,350,000 تومان

استاد یزدان پناه (دین و زندگی یازدهم 1403)

استاد یزدان پناه (دین و زندگی یازدهم 1403) دین و زندگی یازدهم 1403 چهارشنبه ها ساعت 15:00 الی 16:30 شروع از مهر ماه  مهر 1402

850,000 تومان1,000,000 تومان

دین و زندگی دوازدهم 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

3,560,000 تومان

دین و زندگی یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان