برنامه هفتگی کنکور انسانی

شنبه ها

استاد ترابی
18:15 – 15:00

استاد علی اکبری
22:00 – 21:00

استاد هاتفی
22:00 – 21:00
دو هفته یک‌بار

استاد ترابی
23:30 – 22:00

یک‌شنبه ها

استاد مهاجر
18:45 – 18:00

استاد مهاجر
21:00 – 19:00

استاد صائلی
22:45 – 21:15

دوشنبه ها

استاد قیومی
16:00 – 14:30

استاد زینعلی
17:00 – 15:00

استاد مهرابی نیا
17:00 – 16:15

استاد مدنی
22:45 – 21:15

استاد ترکمن
23:00 – 22:00

سه‌شنبه ها

استاد مختاری
21:00 – 19:30

استاد پازوکی
23:45 – 21:30

چهارشنبه ها

استاد جعفری
21:30 – 19:00

استاد مدنی
23:15 – 21:45

پنج‌شنبه ها

استاد مدنی
22:15 – 20:45

استاد ارسنجانی
23:30 – 22:30

بعثت آنلاین