• 19 تا 31 شهریور ماه به مدت دو هفته تعطیلات تابستان بعثت است – شروع مجدد کلاس ها 2 مهر ماه