دوره‌ها

740000 تومان

استاد پازوکی (ادبیات یازدهم 1401)

جمعه‌ها ازساعت 14:45 الی 16:45 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

740000 تومان

استاد صائلی (دین و زندگی یازدهم 1401)

جمعه‌ها ازساعت 13:00 الی 14:30 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

740000 تومان

مهندس بیات (ریاضی دهم 1401)

پنج‌شنبه‌ها ازساعت 08:00 الی 09:30 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

740000 تومان

دکتر دولت آبادی (هندسه و آمار یازدهم 1401)

پنج‌شنبه‌ها ازساعت 16:30 الی 18:00 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

740000 تومان

مهندس بیات (حسابان/ریاضی‌تجربی یازدهم 1401)

پنج‌شنبه‌ها ازساعت 09:45 الی 11:15 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

740000 تومان

مهندس طاهری (حسابان/ریاضی‌تجربی یازدهم 1401)

پنج‌شنبه‌ها ازساعت 09:00 الی 11:00 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

740000 تومان

استاد زینعلی (زبان یازدهم 1401)

یک‌شنبه ها ازساعت 15:30 الی 17:00 . . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

400000 تومان

استاد پوشنه(علوم ششم 1401)

شنبه ها ازساعت 18:30 الی 20:00 . . . . . . . . . . . . مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

مشاهده بیشتر ...

رایگان

کلاس‌های حل تست سالانه زیست‌شناسی – دکتر حشم پیشه – رایگان

مشاهده بیشتر ...

« » صفحه 1 / 15

Shopping Cart