دوره‌ها

650000 هزارتومان

استاد شیخ پور (کنکورادبیات)

سه شنبه ها از ساعت 19:00 الی 21:15 . . . . . . . . . . . آبان 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

650000 هزارتومان

استاد مختاری (جامعه شناسی)

سه شنبه ها ازساعت 19:15 الی 20:45 . . . . . . . . . . . . آبان 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

350000 هزارتومان

استاد پوشنه(علوم هفتم)

یک شنبه ها ازساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . . آبان 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

350000 هزارتومان

استاد پوشنه(علوم هشتم)

پنج شنبه ها ازساعت 11:30 الی 13:00 . . . . . . . . . . . . آبان 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

415000 هزارتومان

استاد پوشنه(علوم نهم)

پنج شنبه ها ازساعت 09:15 الی 11:15 . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

استاد بحری(ریاضی دهم انسانی)

سه شنبه ها ازساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

استاد بحری(ریاضی یازدهم انسانی)

سه شنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

استاد مهاجر(عربی یازدهم)

یکشنبه ها ازساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . آبان 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

رايگان

استاد هاتفی (مشاوره برنامه ریزی پایه)

چهارشنبه ها ازساعت 14:30 الی 13:30 . . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

رايگان

استاد ترکمن (مشاوره و برنامه ریزی پایه)

شنبه ها ازساعت 13:30 الی 14:30 . . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس آرین جاماسبی (ریاضی یازدهم تجربی)

پنج شنبه ها ازساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزار تومان

مهندس آرین جاماسبی (ریاضی دهم)

پنج شنبه ها ازساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

415000 هزارتومان

مهندس آرین جاماسبی (ریاضی نهم)

پنج شنبه ها ازساعت 13:30 الی 15:00 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

استاد عقبائی (ریاضی دهم)

پنج شنبه ها از ساعت 11:30 الی 13:00 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

استاد عقبائی (هندسه وآمار احتمال یازدهم)

پنج شنبه ها از ساعت 09:45 الی 11:15 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس جاماسبی (حسابان یازدهم)

چهارشنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس جاماسبی (ریاضی دهم)

چهارشنبه ها از ساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

320000 هزارتومان

استاد بحری (ریاضی ششم)

دو شنبه ها ازساعت 18:45 الی 20:15 . . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

دکتر حشم پیشه (زیست شناسی دهم)

دوشنبه ها از ساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

دکتر دولت آبادی (هندسه و آمار یازدهم)

یکشنبه ها ازساعت 20:30 الی 22:00 . . . . . . . . . . . . مهر 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

« » صفحه 1 / 4

سبد خرید کد کوپن دارید؟
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.