دکتری مهندسی عمران عضو هیئت علمی دانشگاه

مدرس المپیادهای فیزیک کشوری و مدارس نمونه مردمی تهران

 

فیزیک دهم

دکتر درویش پور

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

کنکور فیزیک 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

8,300,000 تومان

فیزیک دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

فیزیک یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان