دکتری عمومی دامپزشکی
دکتری تخصصی بهداشت و میکروبیولوژی مواد غذایی( رتبه ۳)
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۵ سال سابقه تدریس
مدارس تهران: ابوریحان، مهدا، ستوده، احسان، خدیجه کبری، صابرین، هدف، صیانت، هدی، نرجس مهرنامی، نام آوران، مرضیه، سرای دانش، دانش
شهرستان‌ها: شیراز، اردبیل، زاهدان، یزد، همدان، خوی و …..
مولف ۶ کتاب دانشگاهی
مولف ۵ کتاب زیست شناسی کنکور
مولف ۳۸ مقاله ملی و بین المللی
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۸۸

 

زیست یازدهم

فصل هشتم

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد جعفری ( کنکور ادبیات اختصاصی انسانی 1404)

استاد جعفری ( کنکور ادبیات اختصاصی انسانی 1404) ( کنکور ادبیات اختصاصی انسانی 1404) چهارشنبه ها ساعت 19:15 الی 22:00 تیر 1402 تا اریبهشت 1403

2,650,000 تومان3,500,000 تومان

استاد رفیعی ( کنکور ادبیات اختصاصی انسانی 1404)

استاد رفیعی ( کنکور ادبیات اختصاصی انسانی 1404)  (کنکور ادبیات اختصاصی انسانی 1404) یکشنبه ها ساعت 20:00 الی 23:00 تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس

2,650,000 تومان3,500,000 تومان

استاد مهاجر (کنکور عربی اختصاصی انسانی 1404)

استاد مهاجر (کنکور عربی اختصاصی انسانی 1404) (کنکور عربی اختصاصی انسانی 1404) یکشنبه ها ساعت 15:30 الی 18:00 تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,650,000 تومان3,500,000 تومان

استاد ترابی (کنکور ریاضی انسانی 1404)

استاد ترابی (کنکور ریاضی انسانی 1404) (کنکور ریاضی انسانی 1404) پنج شنبه ها ساعت 15:00 الی 18:15 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,650,000 تومان3,500,000 تومان

استاد مختاری ( کنکور اقتصاد 1404)

استاد مختاری (کنکور اقتصاد 1404) (کنکور اقتصاد 1404) پنج شنبه‌ها ساعت 15:00 الی 16:30 تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,100,000 تومان2,800,000 تومان

استاد مختاری ( کنکور جامعه شناسی 1404)

استاد مختاری (کنکور جامعه شناسی 1404) (کنکور جامعه شناسی 1404) پنج شنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15 تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,100,000 تومان2,800,000 تومان

استاد مختاری (کنکور روانشناسی 1404)

استاد مختاری (کنکور روانشناسی 1404) (کنکور روانشناسی 1404) شنبه ها ساعت 18:30 الی 19:15 تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,600,000 تومان2,100,000 تومان

استاد مدنی( کنکور فلسفه و منطق 1404)

استاد مدنی (کنکور فلسفه و منطق 1404) (کنکور فلسفه و منطق 1404) شنبه ها ساعت 15:00 الی 16:30 تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,100,000 تومان2,800,000 تومان

دکتربشیرزاده (کنکور هندسه 1404)

دکتربشیرزاده (کنکور هندسه 1404) (کنکور هندسه 1404) سه شنبه ها ساعت 15:00 الی 17:15 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,050,000 تومان2,700,000 تومان

دکتر بشیرزاده (کنکور گسسته 1404)

دکتر بشیرزاده (کنکور گسسته 1404) (کنکور گسسته 1404) سه شنبه ها ساعت 17:15 الی 19:30 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,050,000 تومان2,700,000 تومان

استاد مهاجر (عربی دوازدهم 1404)

استاد مهاجر (عربی دوازدهم 1404) (عربی دوازدهم 1404) یکشنبه ها ساعت 18:30 الی 20:00 تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,450,000 تومان1,900,000 تومان

استاد شلالوند (عربی دوازدهم 1404)

استاد شلالوند (عربی دوازدهم 1404) (عربی دوازدهم 1404) دوشنبه ها 18:30 الی 20:00 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین 

1,450,000 تومان1,900,000 تومان