آموزش

  • چهارشنبه 25 آبان ساعت 18:30

‌تکنیک‌های معجزه آسا در محاسبات
افزایش حداقل 1000 عدد تراز در آزمون‌ها
جمع‌بندی 60% کنکور در 60 روز


مصطفی خیرالهی  - مشاوره و برنامه ریز تحصیلی

حضوری در سالن همایش‌های بعثت واقع در شعبه پسرانه بعثت

مشاهده
چهارشنبه 25 آبان ساعت 18:30