در طی پیمودن مسیر چند ماهه کنکور، داوطلبان 80% از زمان خود را به مطالعه و تست زنی دروس و در نهایت 20% از زمان خود را به مرور و جمع بندی نهایی آنها اختصاص می دهند. اما نکته جالب آنجاست که جمع بندی نزدیک به 80% بر روی نتایج آنها در کنکور تاثیر خواهد داشت و خواندن دروس با وجود تمام زمان زیادی که برای آن صرف می کنند تنها 20% نتیجه را تعیین خواهد کرد. در واقع اگر مطالعه و تست و آزمون وخطا در نهایت به درستی جمع بندی نشوند نتیجه قطعا مطلوب نخواهد بود. لذا نیاز است پس از اتمام خواندن کتاب و جزوات به فکر یک برنامه ریزی اصولی برای پایان کار باشند.

جلسه رایگان - نکته و تست فیزیک - مهندس شهبازی

جلسه رایگان - نکته و تست زیست - دکتر حشم پیشه

جلسه رایگان - نکته و تست فیزیک - مهندس مدرسه دوست

جلسه رایگان - نکته و تست ادبیات - استاد جعفری

جلسه رایگان - نکته و تست حسابان / ریاضی تجربی - مهندس بیات

جلسه رایگان - نکته و تست شیمی - استاد زارعی

جلسه رایگان - نکته و تست جامعه شناسی - استاد مختاری

جلسه رایگان - نکته و تست عربی - استاد مهاجر

جلسه رایگان - نکته و تست شیمی - مهندس استاد رحیم

جلسه رایگان - نکته و تست شیمی - مهندس رسولی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
آغاز کنکور سراسری 1401

کنکور 1402

کلاس های نکته و تست که برای هر درس برگزار می شوند یکی از بهترین ابزارها برای جمع بندی صحیح مطالب و افزایش سرعت در تست زنی هستند و به شما کمک می‌کند تا تحت نظر با تجربه‌ترین و بهترین اساتید کنکور در مدت زمان کوتاه نکات کلیدی و مهم تست‌های سال‌های گذشته کنکور و مباحث مهم و پر تکرار را مسلط شده و بتوانید جمع‌بندی و مرور مناسبی از هر درس داشته باشید.
  • شرکت در این کلاس ها را به داوطلبان برای کسب بالاترین درصد ممکن در هر درس آزمون سراسری توصیه می کنیم.

دوره‌های انتخاب شده:

کلاس‌های نکته و تست آنلاین

Out of Stock!

1,300,000 تومان

Out of Stock!

800,000 تومان

Out of Stock!

200,000 تومان

Out of Stock!

950,000 تومان

Out of Stock!

500,000 تومان

Out of Stock!

500,000 تومان

Out of Stock!

600,000 تومان

Out of Stock!

1,500,000 تومان

Out of Stock!

1,300,000 تومان

Out of Stock!

1,300,000 تومان

Out of Stock!

500,000 تومان

Out of Stock!

400,000 تومان

Out of Stock!

1,500,000 تومان

Out of Stock!

1,500,000 تومان

Out of Stock!

1,500,000 تومان

Out of Stock!

1,300,000 تومان

Out of Stock!

1,500,000 تومان

Out of Stock!

800,000 تومان

Out of Stock!

1,500,000 تومان

کلاس‌های نکته و تست حضوری در شعب بعثت

Out of Stock!

2,400,000 تومان

Out of Stock!

2,200,000 تومان

Out of Stock!

2,400,000 تومان

Out of Stock!

2,400,000 تومان

Out of Stock!

2,400,000 تومان

Out of Stock!

2,400,000 تومان

Out of Stock!

2,200,000 تومان

Out of Stock!

2,200,000 تومان

Out of Stock!

2,400,000 تومان

کلاس‌های نکته و تست آفلاین

Out of Stock!

1,300,000 تومان

Out of Stock!

1,000,000 تومان