دسته بندی: اخبار

جاماسبی یازدهم

– کلاس آنلاین ریاضی تجربی/حسابان یازدهم مهندس جاماسبی سه‌شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۵:۱۵ تشکیل نمی گردد

فوق العاده فلسفه و منطق

– فلسفه و منطق استاد مدنی – (فوق العاده روز جمعه ساعت 14:00 الی 16:00) – (عدم تشکیل: روز شنبه ساعت 20:00 الی 22:00)

دوره های 1401

کلیه دوره های سال تحصیلی 1400-1401 تا 20 مرداد ماه در دسترس می باشند.