دسته‌بندی دوره: تقویتی-99-1400

استاد غفاری(ریاضی ششم)

استاد غفاری ریاضی ششم پنج شنبه ها ها از ساعت 17:00 الی 18:30 آذر 99 تا اردیبهشت 1400 کلاس آنلاین  

استاد پوشنه(علوم هشتم)

استاد پوشنه علوم هشتم پنج شنبه ها ازساعت 11:30 الی 13:00 آبان ۹۹ تا اردیبهشت 1400 کلاس آنلاین  

استاد پوشنه(علوم نهم)

استاد پوشنه علوم نهم پنج شنبه ها ازساعت 09:15 الی 10:55 مهر ۹۹ تا اردیبهشت 1400 کلاس آنلاین  

استاد مهاجر(عربی یازدهم)

استاد مهاجر عربی یازدهم (انسانی/ تجربی/ ریاضی) یکشنبه ها ازساعت 17:00 الی 18:30 مهر ۹۹ تا اردیبهشت 1400 کلاس آنلاین

Shopping Cart