دهم
590000 هزارتومان

مهندس حکاک (شیمی دهم)

جمعه ها از ساعت 15:30 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس بشیرزاده (ریاضی دهم)

سه شنبه ها از ساعت 21:00 الی 22:30 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس بشیرزاده (هندسه دهم)

دوشنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

دکتر آذر (زیست شناسی دهم)

یکشنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس مدرسه دوست (فیزیک دهم)

چهارشنبه ها از ساعت 19:15 الی 20:45 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس رسولی (شیمی دهم)

شنبه ها از ساعت 18:45 الی 20:15 . . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...