دسته‌بندی دوره: فیزیک-1401-علوم-تجربی-1401

مهندس شهبازی (کنکور فیزیک1401)

مهندس شهبازی کنکور فیزیک چهارشنبه ها از ساعت 19:00 الی 23:00 حل تمرین فیزیک: شنبه‌ها ساعت 14:45 الی 16:30 مرداد 1400 تا اردیبهشت 1401 کلاس