همایش جمع بندی زبان انگلیسی – استاد قیومی 1401

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

استاد قیومی

همایش کنکور زبان انگلیسی

چهارشنبه 1 تیر از ساعت 08:30 الی 14:30

پنج شنبه 2 تیر از ساعت 08:30 الی 14:30

کلاس آنلاین