استاد صائلی (دین و زندگی یازدهم 1401)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
740000 تومان

استاد صائلی

دین و زندگی یازدهم

جمعه‌ها ازساعت 13:00 الی 14:30 (دو هفته یک‌بار)

مهر 1400 تا اردیبهشت 1401

کلاس آنلاین