شب امتحانی فیزیک – مهندس شهبازی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
150000 تومان
شروع کنید

شب امتحانی – فیزیک – مهندس شهبازی

یک‌شنبه 19 اردیبهشت ساعت 13:00 الی 16:15
جمعه 24 اردیبهشت ساعت 10:00 الی 13:15
پنج‌شنبه 30 اردیبهشت ساعت 09:00 الی 12:15
جمعه 31 اردیبهشت ساعت 09:00 الی 12:15

١-این کلاس در ۴ روز و هر روز ٢ زنگ برگزار می شود
٢-تمام حفظیات و نکات مهم متن که ٨ نمره نهایی رو در برداره بررسی می شود
٣- تمام فرمولهای کتاب بررسی خواهد شد و انواع مسایل نهایی و تیپ های مختلف سوالات نهایی که ١٢ نمره دارد حل می شود
۴- چهارده دوره نمونه سوالات نهایی که تاکنون در نظام جدید برگزار شده بررسی می شود.
۵- پاسخ تمامی تمرینهای کتاب داده خواهد شد و تمرینهای مهم مشخص می شود
۶- خلاصه اینکه اگه یه غنچه هم ثبت نام کنه تو این کلاس به ناچار نهایی رو پاس میکنه و در نهایت شکفته خواهد شد
٧- فیزیک درس سنگینیه و با یکی دو زنگ نمیشه جمعش کرد

کلاس آنلاین