عربی – اعراب فعل مضارع – استاد مهاجر

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
100000 تومان
شروع کنید

مضارع منصوب

مضارع مجزوم

محتوای دوره