عربی – درک مطلب وضبط حرکت – استاد مهاجر

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
100000 تومان
شروع کنید

مفهوم

تجزیه اسم

تجزیه فعل

ضبط حرکت

محتوای دوره