عربی – کارگاه ترجمه و تعریب – استاد مهاجر

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
150000 تومان
شروع کنید

ترجمه انواع فعل ماضی و مضارع نکات فرعی ترجمه …

محتوای دوره