همایش جامعه شناسی – استاد مختاری

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
100000 تومان
شروع کنید

استاد مختاری

همایش جامعه شناسی

سه شنبه 01 تیر ساعت 08:00 الی 15:00

چهارشنبه 02 تیر ساعت 08:00 الی 15:00

همایش یکروزه 1400

کلاس آنلاین