ادبیات انسانی – استاد جعفری – کنکور دی‌ماه(طرح آرام)

شنبه/دوشنبه
15:00 تا 17:30

شروع از 2 مهرماه

2,490,000 تومان

ناموجود

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی