مهندس استاد رحیم (شیمی یازدهم 1402)

پنج شنبه ها از ساعت 13:00الی 14:30

تیر  1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان880,000 تومان

توضیحات

استاد استاد رحیم

شیمی یازدهم

پنج شنبه ها از ساعت 13:00الی 14:30

تیر  1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین