استاد بحری (ریاضی هشتم 1402)

سه‌شنبه ها ازساعت 15:00 الی 16:30

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

425,000 تومان500,000 تومان

توضیحات

استاد بحری

ریاضی هشتم

سه‌شنبه ها ازساعت 15:00 الی 16:30

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین