استاد جعفری (کنکور ادبیات انسانی-عمومی و اختصاصی1401)

تومان 1,865,000

شما می‌توانید به صورت قسطی اقدام به پیش خرید این دوره کنید

در این دوره درس ادبیات عمومی و اختصاصی به صورت تستی و تشریحی تدریس می شود
پایه و دوازدهم

Shopping Cart