استاد جعفری (کنکور ادبیات انسانی-عمومی و اختصاصی1402)

چهارشنبه ها از ساعت 19:00 الی 21:30

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,500,000 تومان2,000,000 تومان

توضیحات

استاد جعفری

کنکور ادبیات انسانی(عمومی و اختصاصی)

چهارشنبه ها از ساعت 19:15 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین