استاد رحیمی (عربی هشتم 1402)

یک شنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:00

شروع از مهرماه

کلاس آفلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3  باید مدارک صحت سنجی خود را برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

425,000 تومان500,000 تومان

توضیحات

استاد رحیمی

عربی هشتم

یک شنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:00

شروع از مهرماه

کلاس آفلاین