استاد زینعلی (کنکور زبان انگلیسی 1402)

دوشنبه ها از ساعت 15:00 الی 16:30

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان1,000,000 تومان

توضیحات

استاد زینعلی

کنکور زبان انگلیسی

دوشنبه ها از ساعت 15:00 الی 16:30

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین