استاد صائلی (کنکور دین و زندگی 1402)

یکشنبه ها از ساعت 22:00 الی 23:30

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

 

750,000 تومان1,000,000 تومان

توضیحات

استاد صائلی

دین و زندگی

یکشنبه ها از ساعت 22:00 الی 23:30

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین