استاد فهیمی (ریاضی سوم 1402)

استاد فهیمی

ریاضی سوم

پنج شنبه‌ها ازساعت 13:00 الی 14:30

مهر1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

400,000 تومان470,000 تومان

توضیحات

استاد فهیمی

ریاضی سوم

پنج شنبه‌ها ازساعت 13:00 الی 14:30

مهر1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین