استاد فهیمی (ریاضی چهارم 1402)

پنج شنبه‌ها ازساعت 11:15 الی 12:45

مهر1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

 

400,000 تومان470,000 تومان

توضیحات

استاد فهیمی ریاضی پنجم

پنج شنبه‌ها ازساعت 11:15 الی 12:45

مهر1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین