استاد مختاری (کنکور جامعه شناسی 1401)

تومان 815,000

شما می‌توانید به صورت قسطی اقدام به پیش خرید این دوره کنید

در این دوره درس جامعه شناسی به صورت تستی و تشریحی تدریس می شود
پایه و دوازدهم

Shopping Cart