استاد مختاری (کنکور جامعه شناسی 1402)

پنج‌شنبه‌ها ازساعت 20:15 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

975,000 تومان1,300,000 تومان

توضیحات

استاد مختاری

کنکور جامعه شناسی 1402

پنج‌شنبه‌ها ازساعت 20:15 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین