استاد مدنی (کنکور روان‌شناسی 1402)

چهارشنبه‌ها از ساعت 22:00 الی 23:30

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,200,000 تومان1,600,000 تومان

توضیحات

استاد مدنی

کنکور روان‌شناسی 1402

چهارشنبه‌ها از ساعت 22:00 الی 23:30

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین