استاد مدنی (کنکور فلسفه و منطق 1402)

شنبه‌ها از ساعت 20:00 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,275,000 تومان1,700,000 تومان

توضیحات

استاد مدنی

کنکور فلسفه و منطق 1402

شنبه‌ها از ساعت 20:00 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین