استاد مهاجر (عربی دهم 1402)

یک‌شنبه ها از ساعت 16:45 الی 18:15

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان880,000 تومان

توضیحات

استاد مهاجر

عربی دهم

یک‌شنبه ها از ساعت 16:45 الی 18:15

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین