استاد مهاجر (کنکور عربی عمومی و اختصاصی انسانی1401)

تومان 1,490,000

یکشنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۰۰ (عربی عمومی) – شروع از تابستان
یکشنبه ها ازساعت 18:40 الی 19:25 (عربی اختصاصی) – شروع از پاییز

شما می‌توانید به صورت قسطی اقدام به پیش خرید این دوره کنید

در این دوره درس عربی عمومی و اختصاصی انسانی به صورت تستی و تشریحی تدریس می شود

دوازدهم و پایه

Shopping Cart