استاد پازوکی (کنکور ادبیات1402)

سه شنبه ها از ساعت 21:30 الی 23:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,020,000 تومان1,360,000 تومان

توضیحات

استاد پازوکی

کنکور ادبیات

سه شنبه ها از ساعت 21:30 الی 23:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین