دکتر حشم‌پیشه (نکته و تست کنکور زیست شناسی 1403)

شنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 20:30

3 هفته

شروع از 8 اردیبهشت

کلاس آنلاین

2,900,000 تومان

توضیحات

دکتر حشم‌پیشه (نکته و تست کنکور زیست شناسی 1403)

نکته و تست کنکور زیست شناسی 1403

شنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 20:30

3 هفته

شروع از 8 اردیبهشت

کلاس آنلاین