دکتر حشم پیشه (کنکور زیست شناسی1402)

پنج شنبه ها ازساعت 18:30 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,760,000 تومان2,350,000 تومان

توضیحات

دکتر حشم پیشه

کنکور زیست شناسی

پنج شنبه ها ازساعت 18:30 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین