دکتر شعبان‌پور (کنکور زبان اختصاصی 1402)

شنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:00

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان1,000,000 تومان

توضیحات

دکتر شعبان‌پور

کنکور زبان اختصاصی

شنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:00

مهر  1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین