دکتر شعبان‌پور (کنکور زبان انگلیسی 1402)

شنبه‌ها از ساعت 16:45 الی 18:15

تیر  1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان1,000,000 تومان

توضیحات

دکتر شعبان‌پور

کنکور زبان انگلیسی

شنبه‌ها از ساعت 16:45 الی 18:15

تیر  1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین