دکتر شعبان پور (زبان یازدهم 1402)

سه‌شنبه ها از ساعت 15:00 الی 16:30

پاییز 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان880,000 تومان

توضیحات

دکتر شعبان پور

زبان یازدهم

سه‌شنبه ها از ساعت 15:00 الی 16:30

پاییز 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین