ریاضی تجربی/ حسابان – دکتربشیرزاده – کنکور دی‌ماه(طرح آرام)

شنبه/دوشنبه
18:30 تا 21:45

شروع از 2 مهرماه

2,850,000 تومان

ناموجود

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی