ریاضی تجربی/ حسابان – مهندس بیات – کنکور دی‌ماه(طرح آرام)

یکشنبه/چهارشنبه
15:00 تا 18:15

شروع از 2 مهرماه

2,850,000 تومان

ناموجود

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی